over oudeweg

 

Huize Oudeweg - het hoofdhuis van de voormalige buitenplaats Oudeweg - is gelegen in Doorn en maakt deel uit
van de Stichtse Lustwarande.

 

De buitenplaats is tussen 1836-1838 aangelegd door A. Godin van Westrenen, de toenmalige eigenaar van kasteel Sterkenburg, en besloeg toen 18 hectare grond.

 

Buitenplaats Oudeweg heeft een varia aan eigenaren gekend, waaronder M.C. van Houten, kapitein bij de koninklijke marechausse, welke belast was met de bewaking van ex-keizer Wilhelm II toen deze resideerde in Huis Doorn. Een andere bekende naam is
Charles Labouchère (geboren op Oudeweg in 1880), Nederlands eerste springruiter en zoon van de Amsterdamse bankier, tevens wethouder in Doorn, A.M.Th. Labouchère. Sinds 1960 is de villa in gebruik geweest als kantoor en in de jaren '80 heeft het zelfs gefungeerd als asielzoekerscentrum.

 

In de loop van de jaren is veel grond verkocht en in 1905 restte slechts 9 hectare. Tot op de dag van vandaag is de buitenplaats steeds verder verkaveld en nu behoort nog slechts ca. 7.500 m2 grond tot de oude villa. Ook de restanten van het oorspronkelijk achterliggende bospark behoren niet meer bij de villa. 

 

Sinds 2005 staat Huize Oudeweg leeg en heeft het verval toegeslagen. De meeste oude elementen aan het huis zijn verdwenen.
Zo is het oorspronkelijke dak begin 1900 vervangen door een modernere versie en werd de ingang verplaatst van de zuid- naar de noordgevel aan de Driebergsestraatweg. O
ok de originele raampartijen werden vervangen voor een variant zonder roedes, maar ook deze zijn weer verdwenen. Binnen rest niets meer van de oude luister. Desondanks draagt de villa vandaag de dag het predicaat gemeentelijk monument. Wat - gelukkig - wel is gebleven is het aanzicht met de oude stenen muren en het prachtige bordes aan de voorzijde.

 

Met het aangenomen bestemmingsplan in 2017, is de buitenplaats definitief opgehouden te bestaan. De resterende gronden zijn verkaveld ten behoeve van een nieuwbouwwijk. 

 

Sinds 2015 is Huize Oudeweg in particulier bezit. Huize Oudeweg en het nieuwbouwproject staan niet in relatie tot elkaar.